top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Cykl Poradyczne PapióryW dzisiejszym Cyklu skupię się na Agentach szkolnych, którzy posiadają opinię psychologiczno- pedagogiczną. Przybliżę Wam powody, te najczęstsze, z uwagi na ,które wydawana jest opinia pp, oraz to jak należy w szkole pracować i stymulować Naszych

Agentów ! Do działa ! :).


*Opinie są wydawane ze względu na :


Agentów, którzy posiadają zaburzenia i różniaste dysfunkcje rozwojowe typu :


-deficyty rozwojowe

-obniżoną możliwość intelektualną

-wady wymowy


Dla takich Agentów piszemy program wspomagający lub plan pomocy pp, którym zostaną objęci.


*Agentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym typu :


-Agenci z ADHD

-Agenci z trudnościami adaptacyjnymi

-Agenci przewlekle chorzy


*Agentów zdolnych


Dla takich Agentów piszemy plan pomocy pp lub/i możemy zaproponować indywidulany program lub tok nauczania.


Jak nie należy w szkole pracować z Agentem ?


*nie koncentrujemy się szczególnie i wybitnie na Agencie -dajmy Mu szansę i możliwości,aby mógł się rozwijać w miarę Jego możliwości rzecz jasna !


* nie pobłażajmy Agentowi w sytuacjach zadaniowych ! Oczywiście wiedząc, że zadania jest On w stanie wykonać!


*parasol ochronny schowajmy ! Nie pozbawiajmy Agenta możliwości aktywności !


*NIE KARAJMY ZA JEGO ZACHOWANIE BĘDĄCE NIE ZALEŻNE OD NIEGO ! - Nic dodać nic ująć ! :)


Jak pracować z Agentem ?


*przydzielajmy Mu różniaste zadania, które będzie w stanie wykonać i są one porównywalne z tymi zadaniami,dla pozostałych Agentów


*włączajmy w różniaste zajęcia, które jest w stanie wykonać


*przyznawajmy Agentowi różniaste role, które "coś"znaczą i są na równi z innymi Agentami


*dawajmy Agentowi różniastą specjalistyczną pomoc przy czym traktujmy to jako coś normalnego


*wspierajmy w ciężkich chwilach Naszego Agenta ! :)


*pokazujmy zdolności, wyniki, osiągnięcia Naszego Agenta innymi Agentom !


*złapmy i pielęgnujmy fajny kontakt z Agentem ! :)


Szczegóły dotyczące szczegółowej pomocy pp znajdziecie o - tu -https://www.panipedagog.com/post/zajęcia-w-ramach-ppp:)

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page