top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Poradyczne Papióry


Idę dalej za ciosem ! Więc dziś pora na kolejny papiór, który z reguły idzie w parze, choć nie zawsze ! z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Już się chyba domyślacie, że chodzi o opinie WWRD.


Bo może też tak być, że Agent ma tylko tzw. potocznie wwrkę.


Zacznijmy od początku ! :)


* Podstawa Prawna

– Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

-Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe

– Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

– Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych


*WWRD- czyli co to znaczy ?


WWRD- skrót od Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.


czyli


to spójne i wspólne działania o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, terapeutycznym no i medycznym, stymulacja funkcji, które są odpowiedzialne ze rozwój psychomotoryczny i komunikację małego Agenta.


Pamiętajcie ! To również pomoc i wsparcie dla rodziców i rodziny Naszego Agenta. Podpowiedź, sugestia do codziennej rodzinnej pracy:)


Ważne, żeby te działania rozpocząć jak najszybciej ! :)


*Cel WWRD ?


Jak już wspomniałam powyżej cel nie może być inny niż pobudzenie Agenta do działania! Psychoruchowego i społecznego.

Od momentu rozpoznania niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia przez Agenta nauki w szkole :)


*Kto wydaje opinie ?


Opinia jest wydawana przez

publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne i też przez poradnie specjalistyczne.


* Jak ubiegać się o ten papiór?


A no trzeba złożyć odpowiedni wniosek :)


Rodzice czy opiekunowie składają do poradni wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie dokumentów, które posiadają


czyli na podstawie :


-zaświadczenia lekarskiego o rodzaju niepełnosprawności Agenta

– opinii psychologicznej

– orzeczenia o niepełnosprawności - jeśli Agent takową ma

– opinii wychowawcy z przedszkola -jeśli Agent chodzi do niego

– innych papiórów- czyli np. opinii logopedycznej, rehabilitacyjnej itd.


*Co zawiera opinia WWRD ?


-podstawowe dane Agenta

-podstawę prawną

-stwierdzenie Zespołu, że jest potrzeba WWRD

-wskazania adekwatnych dla Agenta form pomocy i wsparcia ( np. pomoc psychologiczno-pedagogiczna, logopedyczna, SI, rehabilitacyjna )

-wskazania adekwatnych dla rodziny Agenta form pomocy i wsparcia

( np. wsparcie psychologiczne)

- no i na finiszu uzasadnienie tych wszystkich form pomocy i wsparcia


I piguła WWRD-owa gotowa ;)
0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page