top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Dzieci z opinią psychologiczno- pedagogiczną
Doszły mnie słuchy od wielu z Was, że macie dylemat dokumentacyjny, gdy Wasi agenci mają opinię z ppp.


Dziś rozwieję Wasze wątpliwości :)


Tak- powołujemy Zespół ds. udzielenia ppp dla agenta z opinią.


Dla agentów z opiniami przygotowujemy na podstawie zaleceń i wskazań do pracy :


*Dostosowanie wymagań edukacyjnych


-przedszkole

nauczyciele wychowawcy przygotowują dostosowanie ze swoich obszarów


-szkoła

klasy 1-3- wychowawca przygotowuje dostosowanie ze swoich edukacji plus nauczyciele typu katecheta, nauczyciel w-fu lub inny jeśli prowadzi lekcje z tym dzieckiem też takowe przygotowują


-klasy od 3 w górę

wychowawca i wszyscy nauczyciele przegotowują dostosowania ze swoich przedmiotów


Bierzemy pod uwagę zalecenia i wskazania, które zostały wymienione w opinii, co już Wam wcześniej wspomniałam i tak :


*Organizujemy pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla agenta wg tych zaleceń i wskazań poradni


Czyli przecudnej urody fachowo brzmiące zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej ;)


Dla przypomnienia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) ogłoszonego dnia 22 lipca 2020 r. obowiązującego od dnia 1 września 2017 r. według § 6. 1.:


-W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:


*zajęć rozwijających uzdolnienia


* zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym


*zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego


* porad i konsultacji


-W szkole, z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej i szkoły policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:


* klas terapeutycznych


* zajęć rozwijających uzdolnienia


*zajęć rozwijających umiejętności uczenia się


*zajęć dydaktyczno-wyrównawczych


*zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym


*zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych


* zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

*porad i konsultacji

*warsztatów


A, że ja lubię mieć porządek w papiórach to w załączniku znajdziecie tabelę, którą ja wykorzystuje dla agentów z opiniami. W niej jest jasno napisane, co i jak ma być realizowane według opinii :)


Aaa i pamiętajcie obowiązują Nas opinie z Publicznych Poradni.

Noo ale to już wiecie :)


Klikajcie w zdjęcie i sami zobaczcie ;)

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page