top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Wizyta w poradni i co dalej ?Miało być o poradycznym papiórze ale, wybaczcie siła wyższa :)


Będzie więc o dylamatach rodziców i opiekunów po odebraniu papióru jakim jest orzeczenie z poradni. Taka piguła zadaniowa dla rodziców i opiekunów i nauczycieli ! :) Do dzieła ! :)


Rodzice, opiekunowie otrzymali info, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest do odbioru i co dalej ? Wiem, że z reguły rodzice/ opiekunowie pozostawieni są sami sobie i muszą sobie jakoś rodzić ! Dlatego dziś Wam napisze co należy dalej z tym papiórem zrobić !


Po pierwsze primo


Rodzic/ opiekun może, lecz nie musi - to jego decyzja, przedstawić orzeczenie w wydziale oświaty gminy czy też miasta no i w placówce swojego Agenta.


Po drugie primo


Wszyscy nauczyciele, specjaliści, terapeuci, którzy prowadzą zajęcia/lekcje z Agentem mają obowiązek znania diagnozy orzeczeniowej i zaleceń, które w niej zostały zawarte.


Po trzecie primo


Zespół nauczycieli, speców i terapeutów pracujący z Agentem i uczący go właśnie na podstawie przedłożonego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz po opracowaniu WOPFU-Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia,opracowuje papiór zwany IPET-em. Jest to Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny ( mają na to 30 dni od dnia dostarczenia ów papióru do placówki ).


Po czwarte primo


Nauczyciele, spece i terapeuci są zobowiązani do uczestniczenia w spotkaniach Zespołu do Spraw Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy do roku.


Po piąte primo


Rodzice/ opiekunowie mają prawo uczestniczenia w spotkaniach dotyczących opracowywania i modyfikowania IPET-u czy WOPFU.


Po szóste primo


Obowiązkiem dyrektora placówki jest pisemne zawiadomienie rodziców/opiekunów o terminie spotkania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej zorganizowanego dla ich Agenta.


I po siódme primo


Dyrektor ma obowiązek przekazania rodzicowi kopii WOPFU i IPET-u.


Rodzicu i opiekunie Agenta warto to znać :


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) ogłoszono dnia 28 lipca 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.


I ów piguła rodzicowowo-opiekunowo-nauczycielowa gotowa ;)
0 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page