top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Zajęcia rewalidacjyjneWarto wiedzieć, że zajęcia rewalidacyjne organizuje się tylko i wyłącznie dla agentów z niepełnosprawnością, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - Ustawa z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309)


Przejdźmy więc do konkretów ! :)


Czas trwania ?


*Przedszkole

-15 minut- agenci 3-4-letni

-30 minut- agenci 5-6-letni


*Szkoła- w zależności od jej typu

-oddział ogólnodostępny i integracyjny- 2 godziny w tygodniu

-oddział specjalny- od 8, 9,12 godzin na oddział w tygodniu

-szkoła publiczna- 60 minut w tygodniu


Pamiętajcie !


Ze względu na możliwości Waszych agentów możecie ten czas podzielić. Trzeba jednak zachować minimalny, przyznany w rozporządzeniu czas trwania.


Organizacja zajęć?


Nie ma jasno określonych warunków dotyczących organizacji zajęć.

Mogą być indywidualne lub grupowe. Alee wskazane są te, które znajdziecie w orzeczeniu agenta.


Liczba uczestników ?


Nie ma jasno określonej liczby. Organizując grupową rewalidacje bierzemy pod uwagę możliwości agentów.


Rodzaj zajęć rewalidacyjnych ?


Rodzaj zajęć rewalidacyjnych dla danego dziecka wskazany jest w jego orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, przy czym w ramach tych zajęć należy uwzględnić w szczególności ( przykłady z rozporządzenia) :


*naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego


*naukę języka migowego lub innych wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niesłyszącego lub z afazją


*zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, oraz – w zależności od potrzeb – naukę wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera


Warto zatem też zaznaczyć, iż rodzic nie może zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych, tak jak jest to możliwe w przypadku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, natomiast zobowiązują placówkę do ich realizacji :)


To taka piguła rewalidacyjna :) Mam nadzieje, że nie będzie gorzka do przełknięcia ;)


0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page