top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Zajęcia w ramach PPPNo właśnie ? Co jest czym ? Co wchodzi w składa zajęć w ramach ppp? Co jest z tej bajki, a co nie ? O to jest pytanie !


Dla przypomnienia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)ogłoszonego dnia 22 lipca 2020 r. obowiązującego od dnia 1 września 2017 r. w składa zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej wchodzą :


*klasy terapeutyczne


Ilość uczniów- nie może przekraczać 15


*zajęcia rozwijające uzdolnienia


Ilość uczniów/wychowanków- 8


* zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

(dydaktyczno-wyrównawcze)


Ilość uczniów/wychowanków- 8


* zajęcia specjalistyczne czyli znane i lubiane :


- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


Ilość uczniów/wychowanków-5


-logopedyczne


Ilość uczniów/wychowanków-4


- rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne


Ilość uczniów/wychowanków-10 (można zwiększyć liczbę)


-oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym


Ilość uczniów/wychowanków-10


*zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego


*zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

- w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych


*zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

- w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych


Czas trwania powyższych zajęć : 45 minut ( można go wydłużać jednak trzeba zachować czasowe odstępy)


Warto wiedzieć, że wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których Wam wyżej piszę ustala dyrektor placówki, który bierze pod uwagę określoną w arkuszu organizacji placówki odpowiednią liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych.* porady i konsultacje


* warsztaty


Musimy pamiętać, że ppp jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem czy wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.


Zgodnie z ustawą rodzic lub pełnoletni uczeń może z nich zrezygnować.


Warto więc przygotować krótkie oświadczenie, w którym rodzic/ uczeń pełnoletni jasno napisze czy udziela czy nie udziela zgody na zajęcia w ramach ppp :) Tak żeby nie było niedomówień :)


Piguła ppp do przełknięcia myślę :)5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Yorumlar


bottom of page